Εξαρτήματα δόλωσης

ANCHORS ΔΟΛΩΣΗΣ

Μεταλλικά anchors μήκους 25 cm με κολλητική επιφάνεια για δόλωση τρωκτικοκτόνων και μη δολωμάτων σε δολωματικούς σταθμούς και παγίδες ελέγχου.