ΦΙΔΟΑΠΩΘΗΣΗ

Απωθητικό φιδιών εµποτισµένα τεµαχίδια ξύλου (VP) 5kg Εγγυηµένη σύνθεση: lavandin oil 4% EXPEL SNAKE

Απωθητικό φιδιών. ∆ιασπείρεται στο έδαφος γύρω από το χώρο (σκηνές, αποθήκες, κατοικηµένοι χώροι) που θέλετε να προστατεύσετε, σχηµατίζοντας µια γραµµή. Ελέγχουµε την περιοχή πριν την εφαρµογή, ώστε να αποµακρύνουµε τυχόν φίδια να µην εγκλωβιστούν. Υπολογίστε 250 γρ. προϊόντος για κάθε 100-120 µέτρα γραµµής

 

*Συσκευασίες 5kg ,250gr

 

Έγκριση: Δείτε το pdf

Aνανέωση: Δείτε το pdf

MSDS: Δείτε το pdf