ΠΑΓΙΔΕΣ ΓΙΑ ΙΠΤΑΜΕΝΑ-ΒΑΔΙΣΤΙΚΑ

Φερομόνες σκώρων τροφίμων

 Φερομόνη σκώρων τροφίμων Plodia και Εphestia spp.

 

*1 τμχ/σακουλάκι
*Κατάλληλη για την ΠΑΓΊΔΑ ΣΚΏΡΩΝ ΤΡΟΦΊΜΩΝ EASY TRAP