ΠΑΓΙΔΕΣ ΓΙΑ ΙΠΤΑΜΕΝΑ-ΒΑΔΙΣΤΙΚΑ

Παγίδα με προσελκυστικό για κατσαρίδες TRAP LINE

 Κολλητική παγίδα με τροφοελκυστικό για την ανίχνευση και παγίδευση κατσαρίδων και άλλων βαδιστικών εντόμων. Το προσελκυστικό είναι εξειδικευμένο για όλα τα είδη των κατσαρίδων (Blatta orientalis, Periplaneta americana, Blattella germanica, Supella longipalpa).

 

Η κατασκευή τύπου “σπιτού” αποκλείει την είσοδο σκόνης στην κόλλα.

 

Διαστάσεις: 19 cm x 10 cm