ΠΑΓΙΔΕΣ ΓΙΑ ΙΠΤΑΜΕΝΑ-ΒΑΔΙΣΤΙΚΑ

Χρωμοτροπική παγίδα δροσόφιλα WILLY TRAP

Χρωμοτροπική παγίδα πολυπροπυλενίου κίτρινου χρώματος για την ανίχνευση και παγίδευση διπτέρων και υμενοπτέρων εντόμων.

 

Απαιτείται να ενεργοποιηθεί με την αντίστοιχη φερομόνη, πχ. ΦΕΡΟΜΟΝΗ ΔΡΟΣΟΦΙΛΑ

 

 

Διαστάσεις: 28 cm x 21 cm
Ενεργή επιφάνεια: 350 cm²